Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sản phẩm

TG12.5

TG12.5
Thông số kỹ thuật:220v-3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở M2.6

Điện trở M2.6
Thông số kỹ thuật:380V-1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN58.1

Điện trở đun nước DN58.1
Thông số kỹ thuật:380V-30KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở Sứ 2 dây - 4 dây SU1.3

Điện trở Sứ 2 dây - 4 dây SU1.3
Thông số kỹ thuật:220V-650W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở V46.6

Điện trở V46.6
Thông số kỹ thuật:220V-600W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở V45.6

Điện trở V45.6
Thông số kỹ thuật:220V-1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở V40.6

Điện trở V40.6
Thông số kỹ thuật:220V-1.1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN31.1

Điện trở đun nước DN31.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở K47.3

Điện trở K47.3
Thông số kỹ thuật:380V-6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở D12.6

Điện trở D12.6
Thông số kỹ thuật:220V-1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun dầu DD14.2

Điện trở đun dầu DD14.2
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở NH20.2

Điện trở NH20.2
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 3 4 5 »
backtop