Điện trở bếp

Điện trở bếp

Điện trở bếp

Điện trở bếp

Điện trở bếp

Điện trở bếp

Điện trở bếp

Điện trở bếp

Điện trở bếp

Điện trở bếp

Điện trở bếp
Điện trở bếp
Điện trở bếp
Điện trở bếp
Điện trở bếp
Điện trở bếp
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở bếp

Điện trở bếp B 1.5

Điện trở bếp B 1.5
Thông số kỹ thuật:110V - 650KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

B 2.5

B 2.5
Thông số kỹ thuật:380V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

B 3.5

B 3.5
Thông số kỹ thuật:240V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop