Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm
Điện trở nhuộm
Điện trở nhuộm
Điện trở nhuộm
Điện trở nhuộm
Điện trở nhuộm
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở nhuộm

Điện trở nhuộm DN 1.3

Điện trở nhuộm DN 1.3
Thông số kỹ thuật:415V - 5.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop