Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang
Điện trở đúc gang
Điện trở đúc gang
Điện trở đúc gang
Điện trở đúc gang
Điện trở đúc gang
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở đúc gang

Điện trở đúc gang ĐG 1.4

Điện trở đúc gang ĐG 1.4
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop