Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió

Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
Điện trở thổi gió
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở thổi gió

TG12.5

TG12.5
Thông số kỹ thuật:220v-3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió TG9.5

Điện trở thổi gió TG9.5
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió TG10.5

Điện trở thổi gió TG10.5
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió TG 8.5

Điện trở thổi gió TG 8.5
Thông số kỹ thuật:380V 60KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió Leister TG7.5

Điện trở thổi gió Leister TG7.5
Thông số kỹ thuật:220V - 3300W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió TG 6.5

Điện trở thổi gió TG 6.5
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió TG 5.5

Điện trở thổi gió TG 5.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió TG 4.5

Điện trở thổi gió TG 4.5
Thông số kỹ thuật:220V - 800W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió TG 3.5

Điện trở thổi gió TG 3.5
Thông số kỹ thuật:220V - 800KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió TG 2.5

Điện trở thổi gió TG 2.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở thổi gió TG 1.5

Điện trở thổi gió TG 1.5
Thông số kỹ thuật:220V - 4.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop