Điện trở xả - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

Điện trở xả - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

điện trở thắng, điện trở hãm, braking resistor

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Điện trở xả - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

điện trở thắng, điện trở hãm, braking resistor

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Điện trở xả - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

điện trở thắng, điện trở hãm, braking resistor

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Điện trở xả - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
điện trở thắng, điện trở hãm, braking resistor
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Điện trở xả - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
điện trở thắng, điện trở hãm, braking resistor
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở xả

Điện trở xả máy biến tần

Điện trở xả máy biến tần
Thông số kỹ thuật:0,3 - 12 KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop