Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
Điện trở đun dầu
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở đun dầu

Điện trở đun dầu DD14.2

Điện trở đun dầu DD14.2
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở DD24.3

Điện trở DD24.3
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trờ đun dầu DD13.2

Điện trờ đun dầu DD13.2
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trờ đun dầu DD 12.2

Điện trờ đun dầu DD 12.2
Thông số kỹ thuật:380V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trờ đun dầu DD 11.2

Điện trờ đun dầu DD 11.2
Thông số kỹ thuật:380V-9KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi DD17.2

Điện trở nồi hơi DD17.2
Thông số kỹ thuật:220/380V - 15KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vuông xoắn phẳng DN22.1

Điện trở vuông xoắn phẳng DN22.1
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun dầu DD9.2

Điện trở đun dầu DD9.2
Thông số kỹ thuật:380V - 18KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun dầu ĐD 8.2

Điện trở đun dầu ĐD 8.2
Thông số kỹ thuật:440V - 40KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun dầu ĐD 7.2

Điện trở đun dầu ĐD 7.2
Thông số kỹ thuật:400V - 30KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun dầu ĐD 6.2

Điện trở đun dầu ĐD 6.2
Thông số kỹ thuật:220V/380V - 27KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun dầu ĐD 5.2

Điện trở đun dầu ĐD 5.2
Thông số kỹ thuật:220V/380V - 10KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 »
backtop