Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sản phẩm

Điện trở đun nước DN48.1

Điện trở đun nước DN48.1
Thông số kỹ thuật:220V-3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N19.2

Điện trở đúc nhôm N19.2
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K42.3

Điện trở khô K42.3
Thông số kỹ thuật:220V-1000W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN47.1

Điện trở đun nước DN47.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN45.1

Điện trở đun nước DN45.1
Thông số kỹ thuật:220V-3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN46.1

Điện trở đun nước DN46.1
Thông số kỹ thuật:220V-600W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở D9.6

Điện trở D9.6
Thông số kỹ thuật:240V - 1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V37.6

Điện trở vòng V37.6
Thông số kỹ thuật:110V-150W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N15.4

Điện trở đúc nhôm N15.4
Thông số kỹ thuật:240V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N14.4

Điện trở đúc nhôm N14.4
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN40.1

Điện trở đun nước DN40.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN39.1

Điện trở đun nước DN39.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1200W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 3 4 5 »
backtop