Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sản phẩm

Điện trở dẹp D11.6

Điện trở dẹp D11.6
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN55.1

Điện trở đun nước DN55.1
Thông số kỹ thuật:220V-1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở xi mạ XM11

Điện trở xi mạ XM11
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở xi mạ XM10

Điện trở xi mạ XM10
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở TITAN01

Điện trở TITAN01
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở hot runner 1

Điện trở hot runner 1
Thông số kỹ thuật:Tra bảng
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở V39.6

Điện trở V39.6
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K48.3

Điện trở khô K48.3
Thông số kỹ thuật:220V-500W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN52.1

Điện trở đun nước DN52.1
Thông số kỹ thuật:220V-1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN53.1

Điện trở đun nước DN53.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp D10.6

Điện trở dẹp D10.6
Thông số kỹ thuật:380V - 1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở K46.3

Điện trở K46.3
Thông số kỹ thuật:380V-6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 3 4 5 »
backtop