Điện trở đúc nhôm

Điện trở đúc nhôm

Điện trở đúĐiện trở đúc nhômc nhôm

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Điện trở đúc nhôm

Điện trở đúĐiện trở đúc nhômc nhôm

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Điện trở đúc nhôm

Điện trở đúĐiện trở đúc nhômc nhôm

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Điện trở đúc nhôm
Điện trở đúĐiện trở đúc nhômc nhôm
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Điện trở đúc nhôm
Điện trở đúĐiện trở đúc nhômc nhôm
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở đúc nhôm

Điện trở đúc nhôm N19.2

Điện trở đúc nhôm N19.2
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N15.4

Điện trở đúc nhôm N15.4
Thông số kỹ thuật:240V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N14.4

Điện trở đúc nhôm N14.4
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N12.4

Điện trở đúc nhôm N12.4
Thông số kỹ thuật:380V - 2.4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N13.4

Điện trở đúc nhôm N13.4
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N11.4

Điện trở đúc nhôm N11.4
Thông số kỹ thuật:380V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N10.4

Điện trở đúc nhôm N10.4
Thông số kỹ thuật:220V - 1.9KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N 9.4

Điện trở đúc nhôm N 9.4
Thông số kỹ thuật:380V - 2.4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N 8.4

Điện trở đúc nhôm N 8.4
Thông số kỹ thuật:380V - 2.2W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N 7.4

Điện trở đúc nhôm N 7.4
Thông số kỹ thuật:220V - 1.9KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N 5.4

Điện trở đúc nhôm N 5.4
Thông số kỹ thuật:380V - 1.4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc nhôm N 4.4

Điện trở đúc nhôm N 4.4
Thông số kỹ thuật:400V - 1125W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 »
backtop