Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trờ đun nước

Điện trở đun nước DN58.1

Điện trở đun nước DN58.1
Thông số kỹ thuật:380V-30KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN31.1

Điện trở đun nước DN31.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN55.1

Điện trở đun nước DN55.1
Thông số kỹ thuật:220V-1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN52.1

Điện trở đun nước DN52.1
Thông số kỹ thuật:220V-1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN53.1

Điện trở đun nước DN53.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở DN51.1

Điện trở DN51.1
Thông số kỹ thuật:380V-2.8KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở DN50.1

Điện trở DN50.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN49.1

Điện trở đun nước DN49.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN48.1

Điện trở đun nước DN48.1
Thông số kỹ thuật:220V-3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN47.1

Điện trở đun nước DN47.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN45.1

Điện trở đun nước DN45.1
Thông số kỹ thuật:220V-3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN46.1

Điện trở đun nước DN46.1
Thông số kỹ thuật:220V-600W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 3 4 5 »
backtop