Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
Điện trở đúc đồng
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở đúc đồng

Điện trở đúc đồng DD 8.4

Điện trở đúc đồng DD 8.4
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc đồng DD 7.4

Điện trở đúc đồng DD 7.4
Thông số kỹ thuật:220V - 1.7KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc đồng DD 6.4

Điện trở đúc đồng DD 6.4
Thông số kỹ thuật:110V - 300W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc đồng DD 5.4

Điện trở đúc đồng DD 5.4
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc đồng ĐĐ 4.4

Điện trở đúc đồng ĐĐ 4.4
Thông số kỹ thuật:110V - 250W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc đồng ĐĐ 3.4

Điện trở đúc đồng ĐĐ 3.4
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đúc đồng ĐĐ 2.4

Điện trở đúc đồng ĐĐ 2.4
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop