Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi

Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
Điện trở nồi hơi
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở nồi hơi

Điện trở NH20.2

Điện trở NH20.2
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 18.2

Điện trở nồi hơi NH 18.2
Thông số kỹ thuật:220/380V - 10KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 11.1

Điện trở nồi hơi NH 11.1
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH10.1

Điện trở nồi hơi NH10.1
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 9.1

Điện trở nồi hơi NH 9.1
Thông số kỹ thuật:380V - 8KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 8.1

Điện trở nồi hơi NH 8.1
Thông số kỹ thuật:220V / 380V -7.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

NH 7.1

NH 7.1
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 7.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 6.1

Điện trở nồi hơi NH 6.1
Thông số kỹ thuật:220V/ 380V - 18KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 5.1

Điện trở nồi hơi NH 5.1
Thông số kỹ thuật:380V - 3.9KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 4.1

Điện trở nồi hơi NH 4.1
Thông số kỹ thuật:380V - 3.9KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 3.1

Điện trở nồi hơi NH 3.1
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 2.1

Điện trở nồi hơi NH 2.1
Thông số kỹ thuật:220V -2.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 »
backtop