Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở bàn ủi điện
Điện trở bàn ủi điện
Điện trở bàn ủi điện
Điện trở bàn ủi điện
Điện trở bàn ủi điện
Điện trở bàn ủi điện
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở bàn ủi điện

Điện trở cánh tản nhiệt BUĐ 3.4

Điện trở cánh tản nhiệt BUĐ 3.4
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở bàn ủi điện BU 1.4

Điện trở bàn ủi điện BU 1.4
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop