Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng

Điện trở máng
Điện trở máng
Điện trở máng
Điện trở máng
Điện trở máng
Điện trở máng
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở máng

Điện trở M2.6

Điện trở M2.6
Thông số kỹ thuật:380V-1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở máng M 1.6

Điện trở máng M 1.6
Thông số kỹ thuật:220V - 800W 100mm x 280mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop