Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
Điện trở cánh tản nhiệt
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở cánh tản nhiệt

Điện trở TN14.5

Điện trở TN14.5
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN13.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN13.5
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 12.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 12.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN11.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN11.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 10.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 10.5
Thông số kỹ thuật:380V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 9.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 9.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.7KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 8.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 8.5
Thông số kỹ thuật:380V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 7.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 7.5
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW - U400mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 6.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 6.5
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW - M500mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 4.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 4.5
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW - U400mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 3.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 3.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW - L700mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 1.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 1.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW - L500mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop