Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô

Điện trở khô
Điện trở khô
Điện trở khô
Điện trở khô
Điện trở khô
Điện trở khô
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở khô

Điện trở Sứ 2 dây - 4 dây SU1.3

Điện trở Sứ 2 dây - 4 dây SU1.3
Thông số kỹ thuật:220V-650W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở K47.3

Điện trở K47.3
Thông số kỹ thuật:380V-6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở TITAN01

Điện trở TITAN01
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở hot runner 1

Điện trở hot runner 1
Thông số kỹ thuật:Tra bảng
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K48.3

Điện trở khô K48.3
Thông số kỹ thuật:220V-500W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở K46.3

Điện trở K46.3
Thông số kỹ thuật:380V-6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở K45.3

Điện trở K45.3
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở K30.3

Điện trở K30.3
Thông số kỹ thuật:220V - 300W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở TA01

Điện trở TA01
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở xả đá K44.3

Điện trở xả đá K44.3
Thông số kỹ thuật:380V4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở K43.3

Điện trở K43.3
Thông số kỹ thuật:220V-1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K35.3

Điện trở khô K35.3
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 3 4 »
backtop