Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sản phẩm

Điện trở khô K41.3

Điện trở khô K41.3
Thông số kỹ thuật:220V - 600W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K40.3

Điện trở khô K40.3
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K38.3

Điện trở khô K38.3
Thông số kỹ thuật:200V - 300W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN38.1

Điện trở đun nước DN38.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở DN37.1

Điện trở DN37.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Cặp nhiệt điện TH 9.5

Cặp nhiệt điện TH 9.5
a
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K37.3

Điện trở khô K37.3
Thông số kỹ thuật:220V - 1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V36.6

Điện trở vòng V36.6
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở ZIGZAC01

Điện trở ZIGZAC01
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở ZIGZAC02

Điện trở ZIGZAC02
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K29.3

Điện trở khô K29.3
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN34.1

Điện trở đun nước DN34.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 3 4 5 »
backtop