Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Sản phẩm - CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sản phẩm

Điện trở K45.3

Điện trở K45.3
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở DN51.1

Điện trở DN51.1
Thông số kỹ thuật:380V-2.8KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở K30.3

Điện trở K30.3
Thông số kỹ thuật:220V - 300W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở DN50.1

Điện trở DN50.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở TA01

Điện trở TA01
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở xả đá K44.3

Điện trở xả đá K44.3
Thông số kỹ thuật:380V4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở K43.3

Điện trở K43.3
Thông số kỹ thuật:220V-1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K35.3

Điện trở khô K35.3
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở khô K36.3

Điện trở khô K36.3
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN49.1

Điện trở đun nước DN49.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở TN14.5

Điện trở TN14.5
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở V38.6

Điện trở V38.6
Thông số kỹ thuật:220V-600W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 3 4 5 »
backtop