Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy

Điện trở sấy
Điện trở sấy
Điện trở sấy
Điện trở sấy
Điện trở sấy
Điện trở sấy
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở sấy

ĐIện trở sấy không khí SKK2.4

ĐIện trở sấy không khí SKK2.4
Thông số kỹ thuật:380V - 10KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở sấy S7.4

Điện trở sấy S7.4
Thông số kỹ thuật:380V - 8KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở sấy S 6.4

Điện trở sấy S 6.4
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở sấy S 5.4

Điện trở sấy S 5.4
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở sấy B 4.5

Điện trở sấy B 4.5
Thông số kỹ thuật:440V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở sấy S 4.3

Điện trở sấy S 4.3
Thông số kỹ thuật:220V - 3.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở sấy S 3.3

Điện trở sấy S 3.3
Thông số kỹ thuật:220V - 2.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở sấy S 2.3

Điện trở sấy S 2.3
Thông số kỹ thuật:240V - 2.4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở sấy S 1.3

Điện trở sấy S 1.3
Thông số kỹ thuật:220V - 900W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop