Điện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộpĐiện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộpĐiện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộpĐiện trở hộp

Điện trở hộp

Điện trở hộp
Điện trở hộpĐiện trở hộp
Điện trở hộp
Điện trở hộp
Điện trở hộpĐiện trở hộp
Điện trở hộp
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở hộp

Điện trở hộp H4.6

Điện trở hộp H4.6
Thông số kỹ thuật:220V - 2.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở hộp H3.6

Điện trở hộp H3.6
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở hộp H 1.6

Điện trở hộp H 1.6
Thông số kỹ thuật:220V - 800W Ø 160mm x 160mm x 40mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

H 2.6

H 2.6
Thông số kỹ thuật:380V - 800W 120mm x 110mm x 50mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

H 4.6

H 4.6
Thông số kỹ thuật:220V - 1W 110mm x 150mm x 110mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
backtop