Cách đặt hàng điện trở nhiệt trực tuyến

Cách đặt hàng điện trở nhiệt trực tuyến

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Cách đặt hàng điện trở nhiệt trực tuyến

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Cách đặt hàng điện trở nhiệt trực tuyến

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Cách đặt hàng điện trở nhiệt trực tuyến
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Cách đặt hàng điện trở nhiệt trực tuyến
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Cách đặt hàng điện trở nhiệt trực tuyến

18-02-2016 09:39:37 AM

Khách hàng cần dặt hàng

Khách hàng vui lòng điều các thông tin đặt hàng bằng tiếng Việt theo biểu mẫu chúng tôi đã thiết kế sẵn. Chúng tôi sẽ liên lạc với khách hàng để xác nhận thông tin, thoả thuận nhận mẫu của khách hàng, thoả thuận giao hàng.

 

ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT DN49.1
Điện trở thường sử dụng đun nước, nấu chì hoặc các ứng dụng khác.

 

 

 
 

ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT CÁNH TẢN NHIỆT CHỮ U
Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng cánh tản nhiệt thường sử dụng cho các lò bánh mì, lò nướng, lò nướng đối lưu và nhiều lò nướng khác.

 
 
 

ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ CÁNH TẢN NHIỆT 2 ĐẦU  CHỮ I (TN 1.5)

Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng cánh tản nhiệt thường sử dụng cho các lò bánh mì, lò nướng, lò nướng đối lưu và nhiều lò nướng khác.


 
 
ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ CÁNH TẢN NHIỆT 1 ĐẦU CHỮ I
Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng cánh tản nhiệt thường sử dụng cho các lò bánh mì, lò nướng, lò nướng đối lưu và nhiều lò nướng khác.

 

ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT 1 ĐẦU CHỮ I
Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng cánh tản nhiệt thường sử dụng cho các lò bánh mì, lò nướng, lò nướng đối lưu và nhiều lò nướng khác.


 
ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT CHỮ U
Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng cánh tản nhiệt thường sử dụng cho các thiết bị đun nước.
 
 
ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT ĐUN NƯỚC
Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng thường sử dụng cho các thiết bị đun nước nấu phở, lẩu, hủ tiếu, tủ cơm công nghiệp

 

ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT NẤU NƯỚC 2 ĐẦU ĐN6.1
Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng thường sử dụng cho các thiết bị đun nước
 
 
ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT NẤU NƯỚC 2 ĐẦU ĐN2.1
Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng thường sử dụng cho các thiết bị đun nước

 

 

ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT NỒI HƠI NH17.1 (MẶT BÍCH TRÒN 3U 1 VÒNG XOẮN)

Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng thường sử dụng cho các thiết bị đun nước

 

 

 

ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT NỒI HƠI NH18.2 (MẶT BÍCH TRÒN 3U)

Điện trở có cánh hay Điện trở đốt nóng thường sử dụng cho các thiết bị đun nước

 

 

 

ĐẶT HÀNG ĐIỆN TRỞ NHIỆT VUÔNG XOẮN PHẲNG

 

 

 

ĐẶT HÀNG ĐIỆN KHÔ K16.3

 

 

 

Tin tức khác
backtop