Bảng chọn điện trở xả và bộ hãm thắng cho biến tần Delta

Bảng chọn điện trở xả và bộ hãm thắng cho biến tần Delta

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Bảng chọn điện trở xả và bộ hãm thắng cho biến tần Delta

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Bảng chọn điện trở xả và bộ hãm thắng cho biến tần Delta

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Bảng chọn điện trở xả và bộ hãm thắng cho biến tần Delta
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Bảng chọn điện trở xả và bộ hãm thắng cho biến tần Delta
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Bảng chọn điện trở xả và bộ hãm thắng cho biến tần Delta

13-06-2016 09:01:27 AM

Bên dưới là bảng lựa chọn điện trở xả cho biến tần Delta C2000 để bạn đọc tham khảo

Các tham số cần lưu ý khi gắn điện trở xả cho biến tần Delta

Bên dưới là bảng ác tham số cần lưu ý khi gắn điện trở xả cho biến tần Delta dòng C2000, các tham số này hãng cài mặc định, Quí Cty cần cài lại tùy theo yêu cầu vận hành

Tham khảo :
07-00 cài 730
07-01 cài 45%
07-02 để mặc định
07-03 cài là 5
07-04 cài là 1
07-05 cài 100
Tin tức khác
backtop