Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng

Điện trở vòng

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng

Điện trở vòng

Điện trở vòng dẹp

Điện trở vòng

Điện trở vòng

Điện trở vòng dẹp
Điện trở vòng
Điện trở vòng
Điện trở vòng dẹp
Điện trở vòng
Điện trở vòng
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở vòng

Điện trở vòng V20.6

Điện trở vòng V20.6
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V19.6

Điện trở vòng V19.6
Thông số kỹ thuật:220V - 2.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V18.6

Điện trở vòng V18.6
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V17.6

Điện trở vòng V17.6
Thông số kỹ thuật:220V - 350W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V16.6

Điện trở vòng V16.6
Thông số kỹ thuật:380V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V15.6

Điện trở vòng V15.6
Thông số kỹ thuật:220V - 1.7KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V14.6

Điện trở vòng V14.6
Thông số kỹ thuật:220V - 250W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V13.6

Điện trở vòng V13.6
Thông số kỹ thuật:380V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V12.6

Điện trở vòng V12.6
Thông số kỹ thuật:380V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V11.6

Điện trở vòng V11.6
Thông số kỹ thuật:220V-1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V10.6

Điện trở vòng V10.6
Thông số kỹ thuật:220V-1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng V9.6

Điện trở vòng V9.6
Thông số kỹ thuật:240V - 300W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 3 »
backtop