Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước

Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
Điện trờ đun nước
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trờ đun nước

Điện trở đun nước DN40.1

Điện trở đun nước DN40.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN39.1

Điện trở đun nước DN39.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1200W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN38.1

Điện trở đun nước DN38.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở DN37.1

Điện trở DN37.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN34.1

Điện trở đun nước DN34.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN33.1

Điện trở đun nước DN33.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN32.1

Điện trở đun nước DN32.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN56.1

Điện trở đun nước DN56.1
Thông số kỹ thuật:220V - 300W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN57.1

Điện trở đun nước DN57.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nuóc DN27.1

Điện trở đun nuóc DN27.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nuóc DN26.1

Điện trở đun nuóc DN26.1
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN24.1

Điện trở đun nước DN24.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1200W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 3 4 5 »
backtop