Điện trở dẹp

Điện trở dẹp

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp tròn
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở dẹp

Điện trở tấm dẹp D 4.6

Điện trở tấm dẹp D 4.6
Thông số kỹ thuật:220V - 400W 280mm x 40mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở tấm dẹp D 2.6

Điện trở tấm dẹp D 2.6
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW 250mm x 140mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở tấm dẹp D 1.6

Điện trở tấm dẹp D 1.6
Thông số kỹ thuật:220V - 800W 110mm x 250mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở vòng dẹp VD 1.5

Điện trở vòng dẹp VD 1.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 »
backtop