Điện trở dẹp

Điện trở dẹp

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp tròn

Điện trở dẹp
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp
Điện trở dẹp tròn
Điện trở dẹp tròn
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Điện trở dẹp

Điện trở D12.6

Điện trở D12.6
Thông số kỹ thuật:220V-1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp D11.6

Điện trở dẹp D11.6
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp D10.6

Điện trở dẹp D10.6
Thông số kỹ thuật:380V - 1.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở D9.6

Điện trở D9.6
Thông số kỹ thuật:240V - 1KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp D8.6

Điện trở dẹp D8.6
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp D7.6

Điện trở dẹp D7.6
Thông số kỹ thuật:220V - 800W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp DCN3.6

Điện trở dẹp DCN3.6
Thông số kỹ thuật:220V - 600W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp mica tròn DT3.6

Điện trở dẹp mica tròn DT3.6
Thông số kỹ thuật:220V - 600W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp thanh DCN2.6

Điện trở dẹp thanh DCN2.6
Thông số kỹ thuật:380V - 2KW - 800mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp D6.6

Điện trở dẹp D6.6
Thông số kỹ thuật:220V - 400W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp tròn DT 1.6

Điện trở dẹp tròn DT 1.6
Thông số kỹ thuật:220V - 800W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở dẹp D5.6

Điện trở dẹp D5.6
Thông số kỹ thuật:380V - 1.6KW, 280mm x 200mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng
« 1 2 »
backtop