CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH

15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446

CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
CÔNG TY TNHH TM SX ĐIỆN TRỞ ĐỐT NÓNG VIỆT SINH
15 năm kinh nghiệm sản xuất dien tro nhiet, dien tro noi hoi, dien tro su, lo nung, lò nung, lò sấy. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
Chuyên sản xuất các loại Điện trở đốt nóng dùng trong công nghiệp và dân dụng. Hot line : 0903 711 189 - 0971 694 446
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Sản phẩm mới

Điện trở đun nước DN31.1

Điện trở đun nước DN31.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở D12.6

Điện trở D12.6
Thông số kỹ thuật:220V-1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở NH20.2

Điện trở NH20.2
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN55.1

Điện trở đun nước DN55.1
Thông số kỹ thuật:220V-1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN52.1

Điện trở đun nước DN52.1
Thông số kỹ thuật:220V-1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN53.1

Điện trở đun nước DN53.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN49.1

Điện trở đun nước DN49.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở TN14.5

Điện trở TN14.5
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN48.1

Điện trở đun nước DN48.1
Thông số kỹ thuật:220V-3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN47.1

Điện trở đun nước DN47.1
Thông số kỹ thuật:220V-2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN45.1

Điện trở đun nước DN45.1
Thông số kỹ thuật:220V-3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN46.1

Điện trở đun nước DN46.1
Thông số kỹ thuật:220V-600W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN40.1

Điện trở đun nước DN40.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN39.1

Điện trở đun nước DN39.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1200W
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN38.1

Điện trở đun nước DN38.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở DN37.1

Điện trở DN37.1
Thông số kỹ thuật:220V - 1.6KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở xi mạ XM12

Điện trở xi mạ XM12
Thông số kỹ thuật:220V - 3KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi DD17.2

Điện trở nồi hơi DD17.2
Thông số kỹ thuật:220/380V - 15KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 12.2

Điện trở nồi hơi NH 12.2
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 18KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 11.2

Điện trở nồi hơi NH 11.2
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 18KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Sản phẩm nổi bật

Điện trở đun nước DN58.1

Điện trở đun nước DN58.1
Thông số kỹ thuật:380V-30KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN11.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN11.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Bộ thử tải 380V 600KVA

Bộ thử tải 380V 600KVA
Thông số kỹ thuật:380V 600KVA
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐIện trở sấy không khí SKK3.4

ĐIện trở sấy không khí SKK3.4
Thông số kỹ thuật:380V - 4KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

ĐIện trở sấy không khí SKK1.4

ĐIện trở sấy không khí SKK1.4
Thông số kỹ thuật:380V - 10KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 4.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 4.5
Thông số kỹ thuật:220V - 2KW - U400mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 3.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 3.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1.2KW - L700mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở cánh tản nhiệt TN 1.5

Điện trở cánh tản nhiệt TN 1.5
Thông số kỹ thuật:220V - 1KW - L500mm
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở đun nước DN30.1

Điện trở đun nước DN30.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2.2KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trở nồi hơi NH 11.2

Điện trở nồi hơi NH 11.2
Thông số kỹ thuật:220V / 380V - 18KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trờ đun nước ĐN 2.1

Điện trờ đun nước ĐN 2.1
Thông số kỹ thuật:220V - 2.5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Điện trờ đun nước ĐN 13.1

Điện trờ đun nước ĐN 13.1
Thông số kỹ thuật:380V - 5KW
Giá: Liên hệ
Chi tiết
Đặt hàng

Sản phẩm tồn kho

backtop